top of page

INFILTRATIEPUTTEN IN PVC OF BETON

Voor de infiltratieputten heeft de Vlaamse Regering een nieuwe verordening Hemelwater goedgekeurd. Daardoor dient u ofwel betoninfiltratieputten te plaatsen of pvc infiltratiebakken. De hoeveelheid wordt bepaalt naargelang de hoeveelheid regenwater dat u opvangt.
Infiltratie wil zeggen dat u het water in de grond laat infiltreren vooraleer het in de riolering terechtkomt.
bottom of page