DRAINAGEBUIZEN

Ligt uw tuin op een lager gelegen stuk en u heeft last van wateroverlast dan kan u een drainagebuis plaatsen. Uw water zal vlugger wegtrekken via de drainagebuis naar de riolering. De meest genomen diameters zijn 50mm, 80mm en 100mm op een lengte van 50lm.
DSCF4151.jpg